Gaeilge    English
Baile | Gradaim | Buneolas faoin Suíomh | Ceisteanna Coitianta | Nuacht | Cead Cainte

I gcás lucht úsáide atá dall nó nach bhfuil an t-amharc go maith acu, is féidir eolas mar gheall ar thuilte a chur ar fáil ar an teileafón. Glaoigh ar 01-6476666 nó 046-9426666 nó 0761-106666 agus ceanglófar le Comhairleoir Fónaimh thú a chuideoidh leat.


Le Mapaí Baoil Tuilte a léirítear eolas ar mhapaí faoi na háiteanna a dtarlódh baol ó thuilte iontu. Is féidir eolas faoi thuilte a chuardach in gceantar ar bith agus tuairiscí, grianghrafanna, altanna nuachtáin agus eolas eile faoi thuilte ar tuairiscíodh mar gheall orthu a bhreathnú. D’fhéadfadh tairbhe a bheith ag lucht pleanála agus daoine den phobal as Mapaí Tuilte d’fhonn ceantair a mbaineann baol ó thuilte leo a shonrú agus socruithe a dhéanamh mar gheall ar úsáid na talún agus cúrsaí forbraíochta.

Gnáthúsáid

Cliceáil ar an gcnaipe chun an suíomh a bhreathnú.

Gnáthúsáid – Isteach ar an Suíomh


Map Graphic Tugtar deis éasca áisiúil ar shonraí faoi thuilte leis an Suíomh Idirlín seo atá curtha i dtoll a chéile ag Oifig na nOibreacha Poiblí

Úsáideoirí Cláraithe

Cuireadh an t-úsáideoir cláraithe ainm an úsáideora agus an pasfhocal sna boscaí thíos agus cliceáltar ‘Preab’.

 
               

Sa chás gur mian leat eolas nua a chur ar fáil nó más dóigh leat an t-eolas atá ar taispeáint faoi láthair a bheith contráilte, bheifí buíoch díot ach foirm aiseolais a líonadh. Is féidir leas a bhaint as an bhfoirm sin le tuairim ar bith faoin suíomh a chur in iúl freisin.